Herontwikkeling voormalig V&D pand en omgeving in Roermond: het Centrumkwartier is geboren!

ongeveer een maand geleden gepubliceerd

De herontwikkeling van het voormalige V&D pand in Roermond en zijn omgeving, nu bekend als het Centrumkwartier, belooft nieuw leven in de binnenstad te blazen. Deze ontwikkeling is het resultaat van een intensieve samenwerking met inwoners, belanghebbenden en diverse stakeholders en maakt deel uit van een ambitieus plan om de leefbaarheid, verblijfskwaliteit, verduurzaming en hittestress in de binnenstad te verbeteren.

Het Centrumkwartier

Het voormalige V&D pand, dat al meer dan zeven jaar leegstaat, is een prominente locatie in de binnenstad. De herontwikkeling ervan is cruciaal voor de levendigheid en toekomstbestendigheid van de binnenstad.

De herontwikkeling van het Centrumkwartier biedt de kans om de huidige grootschalige en langdurige leegstand tegen te gaan. Het plan zorgt voor een kwaliteitsimpuls in de binnenstad, gelegen tussen het Kloosterwandplein en het Munsterplein. Het draagt ook bij aan het verlichten van de huidige hoge woningnood door het toepassen van een ‘magic mix’ die past bij deze locatie.

Groen en leefbaar

Met de herontwikkeling wordt de binnenstad groener en wordt de klimaatadaptatie bevorderd. Dit wordt onder andere bereikt door de aanleg van een nieuw stadspark. Een groene oase creëert een aantrekkelijke verbinding tussen het Munsterplein en het Kloosterwandplein, die mogelijk ook kan dienen als verblijfsplek.

Investering van 10 miljoen euro

Het college van B&W vraagt de gemeenteraad goedkeuring voor een bestemmingsreserve van 10 miljoen euro voor het Centrumkwartier. Deze investering is de eerste stap naar de noodzakelijke financiële impuls om een deel van het tekort te kunnen dekken. Daarmee toont de gemeente haar daadkracht aan het Rijk en de Provincie, alsmede de ambitie en de noodzaak voor deze impuls.

Volgens Dirk Franssen, wethouder voor economie, stedelijke ontwikkeling en financiën, markeert deze stap in het Centrumkwartier een belangrijke mijlpaal. “Het symboliseert een zeer majeure stap in de collectieve inspanningen om onze binnenstad te revitaliseren. Het is niet alleen de (her)ontwikkeling van een gebouw, maar dient ook als katalysator voor een bredere stedelijke vernieuwing met de belofte voor een bloeiende toekomst.”