Groot nieuwbouwproject in volkswijk De Kemp in Roermond van start

20 dagen geleden gepubliceerd

De start van een grootschalig nieuwbouwproject in de volkswijk De Kemp in Roermond wordt gevierd op donderdag 28 maart. Dit wordt gevierd samen met (oud)bewoners, de aannemer en de gemeente Roermond. Momenteel is er volop sloopwerk gaande in de Floresstraat, een deel van de Kempweg en de Celebesstraat. In totaal worden 126 oude, naoorlogse arbeiderswoningen gesloopt om plaats te maken voor de bouw van 124 nieuwe huizen.

Gevelsteen verwijderd als startschot

Wethouder Franssen en wethouder Van Rey zullen als startschot voor de nieuwbouw een gevelsteen verwijderen van een van de te slopen huizen aan de Floresstraat. Deze gevelsteen krijgt als herinnering aan de oude wijk een nieuwe plek in het nieuwbouwproject.

Presentatie herinneringsboekje

Na de verwijdering van de gevelsteen zal een boekje genaamd “Achterom is kermis, verhalen over de Kemp” worden gepresenteerd. Dit boekje is tot stand gekomen met hulp van (oud)bewoners en organisaties uit De Kemp en dient als aandenken voor zowel terugkerende als nieuwe bewoners van de wijk. Het boekje wordt door directeur Harold Lardinois overhandigd aan de voorzitter van de bewonerscommissie.

Toekomstplannen voor De Kemp

De oude volkswijk zal de komende twee jaar nieuw leven ingeblazen krijgen. Er worden energiezuinige, duurzame en comfortabele woningen gebouwd, deels levensloopbestendige- en deels eengezinswoningen. Het doel is om bewoners zo lang mogelijk in hun eigen wijk te laten wonen, iets wat voor de bewoners van De Kemp erg belangrijk is. Veel bewoners die tijdelijk elders wonen, zullen terugkeren naar hun wijk zodra de nieuwbouw is voltooid.

Programma startdag

Op de startdag, donderdag 28 maart, zal om 15.15 uur de gevelsteen aan de Floresstraat 29 in Roermond worden verwijderd door de wethouders. Om 16.00 uur wordt het herinneringsboekje gepresenteerd en uitgereikt in het Trefpunt aan de Javastraat 31.